• Contrast
    • Layout
    • Font

Fundacja Crush On Trash jako 1 z 92 organizacji w informatorze ofert NGO dla mieszkańców Krakowa przygotowanym przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS! To swoisty przewodnik po krakowskiej mapie III sektora.

Nasza wysłanniczka Marta Mietelska-Topór wszystko wyjaśnia w filmie, który powstał przy okazji realizacji Informatora.