• Contrast
    • Layout
    • Font

FUNDACJA CRUSH ON TRASH

Adres siedziby:
ul. Na Błonie 15/22
30-147 Kraków

Adres pracowni:
ul Krupnicza 19/3
31-123 Kraków

mBank
13 1140 2004 0000 3102 8119 2119

crushontrash@gmail.com
Marta Mietelska-Topór 508-300-057
Agata Kamykowska 507-111-376

KRS 0000887099
NIP PL6772461804
REGON 388349928